News > Paradigm เปิดตัวหูฟัง Shift Series E1, E2m และ E3m            Paradigm บริษัทซึ่งโ่ด่งดังในการผลิตลำโพงคุณภาพสูง ได้เปิดตัวหูฟัง Paradigm Shift E1, E2m และรุ่น E3m ซึ่งทั้ง 3 รุ่นจะมีจุดแตกต่างกันที่ รุ่น E1 จะใช้ body ซึ่งเป็นพลาสติก แตกต่างกับรุ่น E2m ที่ใช้อลูมิเนียมสองชิ้นในการประกอบ และรุ่น E3m ที่ใช้อลูมิเนียมเพียงชิ้นเดียวในการประกอบ

         โดยลักษณะเสียงของทั้งสามรุ่นนั้นจะค่อนข้างเน้นไปทางเบสที่ลูกใหญ่ เสียงร้องที่กลมกล่อม เสียงแหลมที่ไปได้ไกลและไม่บาดหู การแยกแยะตำแหน่งของเครื่องดนตรีทำได้ดี ซึ่งลักษณะเสียงนั้นจะพยายามให้เหมือนกับลำโพงรุ่นของทางบริษัทที่ประสบความสำเร็จมาก่อนแล้ว

ทางผูผลิตได้แจ้งราคาเปิดตัวของทั่งสามรุ่นไว้ดังนี้
E1 - $49.99
E2m - $99.99
E3m - $129.99
ซึ่งราคาขายในไทยต้องรอติดตามข่าวกันอีกครั้งSHARE:

Related News