Review & Article > Author > อาทิตย์ กรรณิการ์ชื่อ: อาทิตย์ กรรณิการ์
นามปากกา: horoholy


แนวความคิด:
ชีวิตคนเรามีหลายด้าน เช่นเดียวกับที่โลกของเราถูกสร้างให้กลม ไม่มีเหลี่ยมมุม
สิ่งต่างๆ ที่เข้ามารอบทิศทางนี้ล้วนมีผลต่อชีวิต ความคิด และความเป็นไปของทุกคน
หลายสิ่งเราสัมผัสได้ รับรู้ได้ ด้วยสัมผัสทางหู ตา จมูก ลิ้น ผิวกาย
แต่หลายสิ่งเราต้องใช้ใจสัมผัส เช่นเดียวกับรสนิยมในการฟังเพลงและเล่นเครื่องเสียง
สิ่งที่ได้มากกว่าการฟังนั่นคือ ใจฟัง เป็นสัมผัสที่มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ แต่มีอยู่จริง
ศาสตร์ที่ผมสนใจนี้ก็เช่นกัน หากเราพยายามจับสิ่งที่มองไม่เห็น เพื่อทำให้รู้ว่ามันมีอยู่จริง
และนำมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้ว มันก็น่าจะตอบโจทย์ชีวิต นำพาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น


ความสนใจส่วนตัว:
งานเขียนแนวปรัชญา, ความเชื่อ, ศาสตร์ทางด้านพยากรณ์, ไพ่ทาโรต์, ฮวงจุ้ย


ประวัติและผลงาน:
- หัวหน้าฝ่ายออกแบบ The Post Publishing PCL
- นักออกแบบ สำนักพิมพ์ Post Books
- นักออกแบบอิสระ (ออกแบบตามความต้องการ หรือตามศาสตร์พยากรณ์, ฮวงจุ้ย)
- นักเขียนอิสระ คอลัมน์ horoholy ในนิตยสาร Mars
- นักพยากรณ์อิสระ (ไพ่ยิปซี)

ช่องทางติดต่อ:
หมายเลขโทรศัพท์: 081-4080454
อีเมล์: mr_burst@hotmail.com

SHARE: