Review & Article > Author > วุฒิชัย เจริญบุรีผมชื่อวุฒิชัย เจริญบุรี

ไม่กินข้าวแช่ ไม่ชอบเน็คไท
ชอบฟังเพลงแต่ร้องเพลงเพี้ยน
ชอบดูหนังแต่ไม่มีทีวีเป็นของตัวเอง
ชอบถ่ายรูปแต่ไม่ค่อยไปเที่ยว
ชอบซื้อหนังสือแต่อ่านไม่ทัน

---------------
SHARE: